פורום נערות וצעירות על המפה

לבלוג נערות

מאת: אדוה ברקוביץ'-רומנו, מנהלת תכניות נערות וצעירות, ג'וינט-אשלים

המודעות ההולכת וגוברת במחקר ובפרקטיקה לצורכיהן הייחודיים של נערות שימשה כרקע תפיסתי ומקצועי לפיתוח  הפורום המקצועי 'נערות וצעירות על המפה'. לצד ההכרה בהבדלים שבין נערים לבין נערות מבחינת תהליכי ההתבגרות, המשימות והאתגרים עימם הן נדרשות להתמודד בתקופה זו, התרבו העדויות לכך שנערות חוות קשיים שונים מאלה שחווים נערים וזקוקות לסיוע גם בתחומים ייחודים.

על רקע מודעות זו, אשלים בשיתוף משרדי ממשלה והשירותים המטפלים בנערות, ביקשה להיענות לאתגר שהציבו בפניהם צורכיהן הייחודיים של הנערות, במטרה לתת מענים טובים והולמים יותר לצרכים אלה. כך החלו להתפתח יוזמות משותפות המכוונות ללמוד באופן מעמיק יותר את צורכיהן של נערות, לשפר את השירותים המכוונים במיוחד עבורן ולהתאים שירותים אחרים לצורכיהן.

פורום נערות וצעירות על המפה התכנס בשנים  2002 – 2007 בהובלת אשלים. הפורום הצליח לאגד נציגי ממשלה, ארגוני מגזר שלישי וא/נשי מקצוע רבים אשר תרמו בהעלאת הנושא לסדר היום ולפיתוח תכניות לנערות. הפורום יצר שפה חדשנית ועדכנית לעבודה עם נערות במצבי מצוקה. התפיסה המקצועית שהנחתה את הפורום היא כי ללא מהלכים חברתיים מדיניים רחבים ושיתוף פעולה בין-משרדי, לא יתאפשר שינוי משמעותי בשדה הידע והעשייה בתחום נערות וצעירות בישראל.

ב-10.7.13 עסקה הועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, בהשתתפות שר הרווחה מר מאיר כהן, בתמונת המצב על הטיפול בנערות וצעירות בסיכון. בסיום הדיון קרא השר לדיאלוג בין משרדי לקידום הנושא. ברוח דברים אלה, יצרנו שותפות בין משרד הרווחה – השירות למתבגרים צעירות וצעירים, משרד הבריאות – השירות הארצי לעבודה סוציאלית, המשרד לקליטת העלייה – שירות הרווחה ומשרד החינוך – הממונה על השוויון בין המינים, על מנת לחדש את עבודת הפורום.

מטרתו העיקרית של  הפורום הינה להוביל שינוי משמעותי בשדה הידע והעשייה בתחום נערות וצעירות במצבי מצוקה בישראל. הפורום יתכנס 4 פעמים בשנה וישלב שתי קבוצות עבודה שיתמקדו ויעמיקו נושאים ספציפיים.

ב- 20.10 התקיים המפגש הראשון של הפורום בג'וינט בירושלים. את המפגש פתח איציק זהבי, מ"מ מנכ"ל אשלים אשר היה שותף ומוביל של הפורום בעבר ביחד עם ד"ר מיכל קומם. איציק בירך על השבת הפורום לפעילות והדגיש כי הנושא חשוב ובעל משמעות ונכון להמשיכו ולפתחו במשותף. זאת על אף איחוד השירות לנערות וצעירות עם השירות לנערים וצעירים במשרד הרווחה. כמו כן, התייחס איציק למקומה הייחודי של אשלים בפיתוח תכניות חדשות לנערות על רצף הסיכון. הוא ציין כי פעילות אשלים והפורום אינה באה במקום עבודת המשרדים והעמותות אלא מכוונת להמשך פיתוח יוזמות חדשניות ולהטמעתן במשרדים.

לאחר דברים אלו ד"ר רונית דבידוביץ'-מרטון הרצתה על נערות וצעירות במצבי מצוקה והמרחב הציבורי. רונית הינה מתכננת ערים המשלבת ראייה חברתית ומתייחסת לצרכים של אוכלוסיות מוחלשות. בתחילה, התייחסה רונית לחשיבות הפורום כיוצר חדשנות ומאפשר עבודה שלא הייתה יכולה להתבצע על ידי כל אחת בנפרד. היא עודדה את המשתתפות לפנות זמן לחשיבה ולא 'לרוץ' לעבר העשייה. בהרצאתה היא  התייחסה לחשיבות המרחב הציבורי כמרחב המרכזי של נערות ונערים בכלל ואלה בסיכון בפרט.

קיימת חשיבות רבה להתייחס לשכונה ולא רק לבניית השירותים עצמם – אלא תמיד לשאול מה קורה במרחב בין הבניינים. רונית הציגה נקודת מבט ייחודית על המרחב הציבורי ונגישות לאוכלוסייה של נערות ונערים בסיכון והדגישה את החשיבות של יצירת תחושת שייכות בקרבן/ם ביחס לשכונה וליישוב בו הן/ם חיות/חיים. היא התייחסה לדפוסי שימוש שונים של המרחב בקרב נשים ונערות לעומת גברים ונערים המשפיעים על אופן תכנון השירותים והמרחבים. ההרצאה שפכה אור חדש על הנושא וניסתה לקדם חשיבה 'מחוץ לקופסא'. ההתייחסות לתכנון ערים בראייה חברתית מגדרית היא דוגמא ל-Gender Mainstreaming (הטמעת חשיבה מגדרית) – שיטת מדיניות המשלבת מגדר בכל תהליכי קבלת ההחלטות.

לאחר ההרצאה התקיים דיון שעסק במטרות הפורום ובנושאים בהם הוא יתמקד. המשתתפות הציעו נושאים שונים והביעו את רצונן לייצר תוצרים לעבודת הפורום.

המשרדים, הארגונים והמשתתפות בפורום: אשלים, מכון ברוקדייל, משרד הרווחה – השירות למתבגרים צעירות וצעירים, חסות הנוער, השירות לילד ונוער; המשרד לעליה וקליטה – שירות הרווחה, משרד הבריאות – השירות הסוציאלי, קידום וחינוך לבריאות, ד"ר נילי קרן; משרד החינוך – היחידה לשוויון בין המינים, קידום נוער, שפ"י; התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון; משטרת ישראל; המרכז לשלטון מקומי; נשים ונערות לגופן, דרור בתי חינוך, ויצ"ו, בת עמי, ילדים בסיכוי, החצר הנשית, על"ם, מכון ד.פ.נ.ה, קרן גנדיר, מנטורינג ספיר, איגי, ארגון מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, מכון חרוב, ד"ר אביטל קאי-צדוק, נור שמעי.

מודעות פרסומת
פורסם באשלים. 1 Comment »