לצאת מהקווים 5: ממדידה נפרדת למדידה משותפת

  יונתן אלמוג, מנהל היחידה לתכנון מבוסס תוצאות ומדידה משותפת, מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל

sharedmeasurementהאם הארגון שלך מודד את התוצאות של הפעילות שהוא מבצע? האם הוא עושה זאת לבד או במאמץ משותף עם ארגונים אחרים?

בעוד שיותר ויותר ארגונים עונים "כן" לשאלה הראשונה, רק מעטים יכולים להנהן בחיוב ביחס לשאלה השנייה.

כלומר, תהליכים של מדידת תוצאות מתבצעים כיום בדרך כלל בכל ארגון במנותק מארגונים אחרים – כל ארגון מגדיר לעצמו את מטרותיו ומודד את המידה שבה הן הושגו. אך אנו מזהים התפתחות חשובה בתחום החברתי­­: ניסיונות גוברים של קבוצות של ארגונים לעסוק במדידה משותפת ולפתח מדדים משותפים.

למעשה, אחד מחמשת עמודי התווך ליוזמות להשפעה קולקטיבית, על-פי ארגון FSG אשר פיתח את המושג, הוא יישום תהליך של מדידה משותפת. שכן שיתוף פעולה בנושאי מדידה כרוך ומתעצם על רקע הניסיונות הגוברים לקידום שיתופי פעולה בין-מגזריים בתחום החברתי.

מהי מדידה משותפת? ומהם מדדים משותפים?

מדידה משותפת (Shared measurement) היא מדידה הנערכת בשיתוף פעולה בין מספר ארגונים העוסקים בתחום חברתי מוגדר ופועלים להשגת מטרות דומות או משותפות. מדידה משותפת מאפשרת לארגונים אלה להסתכל יחדיו על התמונה הגדולה יותר, שמעבר לעשייה ולהשפעה המבודדת ולחזק היבטים של למידה הדדית.

כאשר מדידה משותפת מבוצעת על-ידי ארגונים המשתפים פעולה בהיבטים נוספים שמעבר לתחום המדידה, היא יכולה להוות אמצעי מרכזי ליצירת שפה משותפת, לחיזוק ולשימור שיתוף פעולה ולהכוונה אפקטיבית של הפעולה המתואמת.

מדדים משותפים (Common measures) הם תשתית תומכת מדידה הכוללת תפריט של הגדרות לתוצאות, מדדי תוצאה וכלי מדידה בתחום חברתי מוגדר. תפריט זה יכול להיות מונגש למשתמשים באמצעות דוח, תוכנת מחשב או כממשק במרשתת.

ההחלטה של ארגונים שונים אשר פועלים למען מטרות דומות לאמץ מדדים משותפים, מאפשרת להם להגדיר את תוצאותיהם באופן דומה ולמדוד את המידה שבה הן הושגו תוך שימוש בהגדרות ובכלי מדידה באופן עקבי.

בעוד שארגונים שונים יכולים להשתמש במדדים משותפים גם כאשר אין ביניהם שיתוף פעולה או קשר ישיר, מדידה משותפת מחייבת שיתוף פעולה בדרגה כלשהי בין ארגונים בתחום המדידה. שיתוף הפעולה מחייב נכונות ויכולות מעבר לאלה הנדרשות בעת השימוש במדדים משותפים בקרב כל ארגון בנפרד, וזאת לשם יצירת הזדמנות לתהליך משמעותי של למידה משותפת והדדית. לפיכך, בעוד שכל תהליך של מדידה משותפת כולל הגדרה של מדדים משותפים, לא כל תהליך של הגדרת מדדים משותפים כולל מדידה משותפת.

בישראל ובעולם קיים עניין הולך וגדל במדדים משותפים ובמדידה משותפת. למרות זאת, עד כה יש בישראל ניסיון מועט בלבד בפיתוח וביישום של פרקטיקות אלו.

סקירה חדשה של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, שהוכנה בתמיכת קרן רוטשילד קיסריה, עוסקת בפיתוח ההבנה והידע בנושא וניתן למצוא בה גם דוגמאות קונקרטיות מהעולם. בנוסף, בתקופה הקרובה תושלם במכון ברוקדייל כתיבה של מדריך יישומי למדידה משותפת אשר יהווה כלי משלים לסקירה זו. התקווה היא כי שני הדוחות יאפשרו לקדם מאמצים לפיתוח מדדים משותפים ומדידה משותפת במגזר החברתי בישראל.

לפוסט בשפה האנגלית, לחצו כאן.

הפוסט מבוסס על:

אלמוג, י.; חביב, ג. 2013. מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי: סקירת הספרות, המשגה ופיתוח קונספטואלי. דמ-13-646, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

לקריאה נוספת:

Almog, Y.; Habib, J. 2013."The Role of Shared Measurement in Collaborations and its Effective Implementation – what have we Learned thus Far?" Lecture presented at the conference Collaboration among Government, Market, and Society: Forging Partnerships and Encouraging Competition, Shanghai, China.

Almog, Y.; Rosen, B.; Habib, J. 2014."Accountability and Shared Measurement in Health Care: Examples from Israel". Lecture presented at the conference Public Accountability under Market Pressures: Reshaping its Forms and Values, Oxford Institute of Social Policy in association with the European Studies Centre, St. Antony’s College.

מודעות פרסומת
פורסם באשלים. 1 Comment »